Hodnocení, recenze, komentáře


Mini-recenze: 1.Harmonie Team, s.r.o. - Praha 9, Krausova 605


ko
Odsofi
Shrnutíje to podvod, vylákání peněz od zákazníků bez provedení služeb
ProtiPlně potvrzuji recenzi od moh negativní zkušenost - není možné se na masáž přihlásit,jiná možnost objednání než přes internet není, ani když jsem se tam vypravila osobně. Na mail pan Urban nereaguje, telefony nebere. Nahlásím taktéž na Českou obchodní ins pro přezkoumání nekalých praktik. Absolutní nedůvěra v tento tým.
Reakce firmyvážená paní, odkaz moh je sice psaný, ale od doby zveřejnění, cca 1,5 měsíce, nás čoi nekontaktovala. Rezervace jsou pro všechny za stejných podmínek.
ko
Odmoh
ShrnutíNegativní zkušenost, pouze vylákání peněz od zákazníků bez provedení služeb
ProtiNegativní zkušenost - prodávání voucherů lidem na masáž bez možnosti se na masáž přihlásit - majitel nereaguje na telefony ani e-maily, takže není možné se na masáž objednat. Jen z lidí vylákal podvodně peníze, za které nechce masáže provést. Známá byla na masáží před časem, masáž byla ani ne 40min a vůbec ne taková, jaká byla slíbena. Vyloženě okrádání lidí - již nahlášeno na Českou obchodní inspekci pro přezkoušení nekalých praktik
Reakce firmyslečna asi opomenula dodat komentář, že službu již čerpá. Každý má nárok se vyjádřit, ale je vhodné říkat pravdu, nebo svou zkušenost poopravit, když se stav změní. A jaká je Vaše reakce na Vaši masáž ze 17/9?
starno-starno-starno-starno-star (9 hlasů) hodnocení zákazníků čtěte zde !

Copyright © 2007-2008 1x1 a.s. All rights reserved.